AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

На Изплащане

«AutoGas» в партньорство с TBI Credit, Jet Credit и UniCredit Bulbank, предлага покупка и монтаж на газови уредби на разсрочено плащане, при изгодни за Вас условия.

 

Въпроси и отговори

 

• В кои търговски обекти мога да закупя стоки на изплащане?

Можете да закупите стоки на изплащане в Нашите търговски обекта във Велико Търново и Хасково. Обадете се на телефон 0886 425 912 и ще получите допълнителна информация от нашите компетентни експерти.


• На какви условия трябва да отговарям, за да закупя стоки на изплащане?

Нужно е да сте пълнолетен, български гражданин или постоянно пребиваващ на територията на Република България. Да имате постоянен трудов договор. Да имате добра кредитна история.


• Мога ли да погася кредита си предсрочно?

По всяко време можете да погасите кредита си предсрочно, като заплатите обезщетение, изчислено в съответствие с чл. 32, ал. 4 по ЗПК, а именно: 1% от размера на предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащия период на договора за кредит е по-голям от 1 година; 0.5% от размера на предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащия период на договора за кредит е по-малък от 1 година.


• Кога трябва да направя първата вноска по кредита си?

Първата вноска по кредита Ви е дължима в рамките на 15-45 дни след подписването на Договор за отпускане на стоков кредит. Датата е отбелязана върху Договора за отпускане на стоков кредит. Възможно е да бъде 7-мо, 14-то, 21-во или 28-мо число на месеца.


• Как да погасявам месечните си вноски?

Можете да плащате месечните си вноски по банков път или по електронен път чрез ePay или във всеки банков клон. Нужно е да знаете номера на Вашия договор за кредит и размера на месечната Ви вноска.


• Възможно ли е да застраховам кредита си?

При подписването на Договор за отпускане на стоков кредит можете да сключите застраховка.