AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Въпроси и Отговори!


1.Какво е износването на двигателя от използването на газ като гориво,в сравнение с бензина ? 
-газта не измива смазочното масло от стените на цилиндъра 
-по-малко количество твърди частици в изгорелите газове 
-липса на серни агенти 
-тъй като газта е с по-голямо октаново число,детонациите (чукането на аванса) са почти невъзможни 
-удължава се животът на запалителните свещи 
-по-добре смесване на газта с въздуха и по-балансирана работа на двигателя 
Както се вижда,газта притежава само предимства спрямо работата на бензин.Само някои автомобили,като например Тойота Авенсис или Ярис и Форд Фокус 1,8,са с критично изчислени параметри на клапаните и има опастност от прегарянето им,но и за тях има вече добавка,която решава този проблем 

2.Къде трябва да се поставят смесителната плочка и антифайър клапанът (детонационната клапа),така,че да не се получи детонация,която да повреди горивомера (дебитомера) ?
-
смесителят задължително се монтира преди дроселовата клапа 
-принципно,за да се предпази дебитомера или МАF датчика,детонационната клапа се поставя задължително след него по пътя на въздуха 
-при автомобилите с дебитомер от типа LH - Jetronik плочката -смесител се монтира преди дебитомера 
-при автомобилите с пластмасови смукателни колектори може да се монтира изпускателен вентил,но това не гарантира,че паразитната детонация няма да ги повреди 

3.По какъв критерий да подберем газова уредба за нашия автомобил ?
Ще дам няколко съвета за подбор на автомобилна газова уредба: 
3.1 Никога първия ви критерий за избор не трябва да бъде ниската цена.При такъв избор винаги се оправдава максимата,че евтиното винаги излиза по-скъпо.Най-ниската цена е низ от компромиси-евтина и некачествена марка газова уредба,спестени консумативи,или предпазни и защитни устройства,нискоквалифииран персонал. 
3.2 Гаранцията,която се дава е също важна,но тук не бива да се залита към търговските трикове от 2,3 или повече години.Това е гаранция,която се дава само за монтажа,а не на вложените части.Друг тип гаранция е определеният пробег.Всички италиански производители дават 1 година гаранция,без значение на пробега,и това е най-коректния тип гаранция без условности и лъжливи удължавания. 
3.3 Изборът на редуктор и превключвател газ/бензин в зависимост на типа на автомобила: 
карбураторен-с вакуумен или електрически редуктор и съответния ключ - за електрически редуктор,ключат трябва да има вградено реле време;инжекторния автомобил (без значение моноинжекторен или многоточков инжекцион),където редуктора задължително трябва да е електрически,а ключат е желателно да бъде с автоматично превключване от бензин на газ. 
3.4 Никога не предпочитайте уредба със стара бутилка.Макар и с идеален външен вид,бутилката старее от вътре,а не отвън.Така че бутилката е добре да бъде нова или максимум на 2-3 години. 
3.5 Искайте устройството ви за пълнене да бъде изведено отвън. 
3.6 Обръщайте се към по-големи сервизи,които имат по-добра техническа база - те винаги имат по-богат опит и по-големи възможности за остраняване на евентуално възникнал дефект. 
3.7 За по-новите автомобили (след 96-97 год.) трябва да се монтира най-доброто - например газов инжекцион или ламбда контрол система от последно поколение управляваща система,тъй като при новите модели възникват много проблеми и аномалии с класическия вариант газова уребда.Каква марка газова уребда да се предпочете - трудно да се определи,тъй като всяка марка си има своите предимства,но основните и най-големи производители на газови уредби са : Landi group,BRC и Lovato. 

4 Какви са най-честите дефекти,които се срещат при автогазовите уредби и как се отстраняват? 
Естествено на повредите и проблемите може да е най-различно.То може да раздели условно на няколко групи: 
- механични повреди 
- електрически повреди 
- повреди,вследствие стареене на елементите на автогазовата уредба 
- повреди от некомпетентно обслужване и монтиране. 
Към първата група могат да се отнесат всички повреди и дефекти в свързващи възли и магистрали: ВЗУ (външно зарядно устройство) - магистралата за зареждане,връзката между нивомера и входно - изходнитете магистрали,входовете и изходите на редуктор-изпарителя,газовия и бензиновия клапан,входовете и изходите на смесителните и уплътняването на предпазните клапи. 
Втората група дефекти : прекъсване на проводниците,захранващи отделните електрически компоненти (клапани,стъпкови двигатели,емулатори,управляващи ел.блокове,превключватели и др.),лош контакт на буксите на инсталацията,лош минус на компонентите,неправилно оразмерени предпазители,неправилно подбрани релета,липсата на управляващ импулс при превключвателите с автоматичен режим. 
При третата група се включват стареенето на всички елементи особено на каучуковите уплътнения и мембрани на редуктора.Износването на лостовите механизми в редуктор-изпарителя.Стареенето и запушването на подгряващите маркучи към редуктора следствие топлинното разширение и непрвилното обслужване на охладителната система. 
Четвъртата група обхваща голям кръг от проблеми,които следва да се разрешават от компетентни и оторизирани специалисти в сервизи. 

5. Устройството на различните видове изпарители и кои марки са предпочитане за дадени автомобили ? 
Съществува голямо разнообразие от различни марки изпарители: LOVATO,BRC,LANDI,LANDI RENZO,TARTARINI,REC,EMERGAS,STARGAS и др.Изпарителя представлява вид редуктор,който редуцира налягането от бутилката ( 10-12 atm),преминаващо през газовия клапан,като го намалява между 1 и 0,6 atm.Изпарява газта,която постъпва в течна фаза и подава към смесителя вече готова за смесване с въздуха газова фаза.По принцип на работа редуктор-изпарителите могат да се класифицират в няколко раздела: 
A) според типа на управление 
-вакуумни - използва се вакуумът на двигателя,който се взема от смукателните колектори.Той задейства вакуумната мембрана на редуктора,а тя от своя страна задейства лостова система с клапанче,което започва да пропуска газ от входа на редуктора ( до този момент навътре към редуктора не може да постъпи газ) 
-електрически - принципът им на действие е аналогичен на вакуумните,но лостово-клапанната система за пропускане на газ е заменена с електромагнитен клапана. 
Б)според начина на редукция 
-3-степенни; 2-степенни и 1-степенни 
При три и двустепенните редуктори принципите и приложенията са еднакви с тази разлика,че при 3 степенните редуктори има една допълнителна мембрана,която извършва междинна редукция между високата и ниската степен на налягане(смята се,че процесът на редукция е по-плавен и редукторът има "по-меки" характеристики).И при двата вида има мембрана ниско налягане,наречена работна мембрана,която дозира газта в различни режими на работа според аспирацията на мотора.Подобни са и при двата вида мембрани 1-ва степен (мембраните за високо налягане),които се използват за първоначално редуциране на налягането.При едностепенните редуктори налягането се редуцира еднократно(подобно на вентила на бутилката за битова газ) без да има работна мембрана.Регулирането се извършва от следващи допълнителни,най-често електронни устройства.Тези редуктори се прилагат при най-новите системи газови инжекциони,където след това газта постъпва в специални дозиращи електрони устройства. 
Може да се направи още една класификация и по захранвана мощност на редуктора.Тук стойностите тръгват от 70 kW и завършват около 180 kW.Над тези мощности се препоръчва да се монтират два редуктора.Има също и редуктори за турбо автомобили с баланс на налягането и т.н.Съответно може да се направи разделение на редуктори за пропан-бутан и за метан.Когато редукторът е за метан,тогава задължително има още една редуцираща степен-редуцира от 180-200 atm до 10 atm,колкото е на пропан бутан и оттам нататък редукторът е абсолютно идентичен на този на пропан-бутан.Редукторът се подгрява от охладителната система на автомобила,за да може да се изпари газта.При едни редуктори охлаждащата течност е разделена от газта с мембрана,а при други е разделена с метална преграда.При евентуален пробив на водната мембрана може да се получи издуване на газ в охладителната система.При редукторите,които са с отделена водна камера и с метална преграда,такъв риск не съществува.Най-важното е да бъде подбран редукторът правилно като мощност,а също така,купувайки го,да бъде нов и с гаранция. 

6. На колко кубика какъв редуктор с колко kW е най-добре да се монтира? 
Подборът на редуктор е една от най-важните стъпки при монтирането на газова система.Ако разгледаме например Опел Вектра 1.6 с обем 1598 куб.ст.с мощност 90 к.с.,то подборът се извършва по следния начин:тъй като автомобилът е с инжекторно впръскване,то тогава трябва да се постави електрически редуктор,на 90 к.с. разделено на коефициент 1.36 се получава 66 kW,т.е. редукторът,който трябва да се използва,е около тази стойност.Най-малкият редуктор е 70 кW.Разликата от няколко kW се предвижда,тък като процесите на регулиране и динамика са инерционни.При по-малък редуктор автомобилът няма да има необходимата мощност,а при по-голям редуктор ще се увеличи разходът.При автомобилите с турбо и компресорно нагнетяване трябва да се използват редуктори с мощност ,отговаряща на параметрите при натоварване на двигателя,а така също и съответният тип (редуктор за турбо автомобил). 

7. Защо с газ,зареден от една газстанция,автомобилът ми върви добре,а с газ от съседната се дави и загасва? 
Проблемът се крие в качествата на газта.Съставът и съдържанието на газта по установените държавни стандарти и норми трябва да е следното - пропан 40 % към 60 %.За зимния и летен период има известни разлики,но те варират в малки граници.Наличието на каквито и да е други фракции в газта говори само за нейното "добро" качество.В България контролът върху състава на газта е много занижен,няма анализ на газта,постъпваща към търговската мрежа и това води до редица спекулации.В некачествената газ може да се открие сяра,мазут и др.,които влошават изключително много процеса на горене на двигателя и повишават разхода. 

8. Газови уредби с отделен инжекцион (помпа в бутилката). 
- Газовата уредба за работа с течна газ копира точно алгоритъма на работа на стандартната инжекционна горивна система.Помпа,монтирана в бутилката на газта,поддържа константно налягане,който захранва допълнително монтираните инжектори на смукателните тръбина двигателя.Системата използува сигналите и командите на контролния газов компютър на автомобила.