AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Тръгваме на ГАЗ


сервиз газови инжекциони велико търновоДа започнем с това,че вашия автомобил е в сервиза за монтаж на автомобилна газова уредба (АГУ) и вече е готов за експлоатация.На какво трябва да обърнете внимание и за какво да се поинтересувате? 
Първото нещо,в което следва да се убедите,е как е закрепена бутилката за втечнен газ (БВГ).Съгласно изискванията на Наредба №21 за устройството и безопастностната експлоатация на газови съоръжения и инсталации,резервоарът за газово гориво (БВГ) трябва да бъде здраво закрепен към шасито на автомобила,като са взети мерки за компенсиране на вибрациите,възникващи при движението на автомобила.Нивомерната система монтирана на БВГ, има определен монтажен ъгъл,който в сервиза са спазали.Вие не трябва да го променяте,тъй като той определя правилното функциониране на пълнителното устройство и изходната сонда.Трябва да знаете,че в този резервоар (БВГ) газовото гориво се съхранява във втечнена фаза под налягане 1,6 МРа.По редица съображения,нивомерната система ограничава пълненето на БВГ до 80-85 % от обема й.Това означава,че при обем на 50 литра можете да разчитате на 40-43 литра гориво.Монтираната изолираща кутия на нивомерната система обикновено е пластмасова и вие следите при по-нататъшната експлоатация да я пазите от удари и повреди.Тази кутия е задължителен елемент,изискван от органите за технически надзор,тъй като функцията й е да изведе извън купето на автомобила евентуални пропуски на газ,с което гарантира вашата безопастност.Това се осъществява посредством гофрираните маркучи от изолиращата кутия към пода на багажника.Ето защо всички контактни повърхности следва да са херментизирани:леглото на изолиращата кутия към гърловината на БВГ,изходите на кутията към гофрираните маркучи и самите маркучи към пода на купето. 
Входът и изходът на газта задължително трябва да са изпълнени с медна тръба през гофрираните маркучи.Задължително изискване е изходящия тръбопровод да бъде положен под купето по най-защитените места,възможно по-далеч от въртящите се детайли (кардан,полуоски) и ауспуховите тръби. 
В двигателния отсек на автомобила се разполагат останалите елементи на АГУ-електроклапаните на бензина и газта и редуктор-изпарителят.Тук трябва да знаете как се осъществява принудителното (ръчно) отваряне на електроклапана за бензина и особено важния факт,че редуктор изпарителят трябва да бъде нагорещен до работната температура на двигателя. 
Анализирайки този факт,трябва да припомним,че в редуктор-изпарителя се осъществяват два процеса.Единият е дву- или тристепенно понижаване ( ре-дуциране) на налягането на ВГПБ и вторият - изпаряването на течната фаза,т.е. превръщането в горивото в газообразно състояние с цел по-удобното захранване на двигателя.Двата процеса са съпроводенис поглъщането на топлина,което налага подгряването на редуктор-изпарителя.Най-удобно това се осъществява от охладителната уредба на автомобила.От всичко това произтича първият и най-важен извод за собственика на автомобила: В ПРОЦЕСА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЛЕДЕТЕ РАБОТНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА РЕДУКТОР-ИЗПАРИТЕЛЯ ! 
Последиците от недостатъчното подгряване на редуктор-изпарителя са : 
- лоша производителност на газ,поради което двигателят угасва; 
- образуването на въздушна възглавница в охладителната уредба и прегряване на двигателя. Търсейки и остранявайки причините за изстиването,(а често дори обледеняване),на редуктор-изпарителя,трябва да започнете с оглед на общото състояние на охладителната система-здрави ли са всички водни съединения,достатъчно ли е нивото на охладителната течност,има ли видими течове или признаци на запушване (студени маркучи).След това разединете едното от водните съединения на редуктор-изпарителя и осъществете "продухване" на охладителната система,а след новото приесъдиняване-обезвъздушете охладителната система.Ако с това не се отстрани изстиването на редуктор-изпарителя,значи причината е в самия изпарител и следва да продължите на бензин,а след това да потърсите сервиз. 
В ескплоатацията на АГУ важен елемент е управлението на двата вида гориво.Това се осъществява по елетрически път с превключвател газ-бензин монтиран пред водача.Тук особеностите произтичат от вида на двигателя- карбураторен или инжекционен,и вида на редуктор изпарителя-вакуумен или електрически.Тези фактори определят сложноста на превключвателя и боравенето с него.Най-важното,което трябва да се спазва,е при карбураторен двигател да не се избързва с превключването,за да не се допусне смесване на двете горива с последващо "задавяне" на двигателя.В инжекционните двигатели този процес е по-слабо изразен,поради липсата на поплавкова камера,но също е възможен.Това налага превключването по възможност да се осъществява в движение и на някаква предавка,тъй като трансмисията помага на двигателя да изразходва първото гориво ( по-често бензин). 
Тук ми се иска да обърна внимание,че появата само на една от тези неизправности най-напред се отразява на разхода,който може значително да нарасне. 
В процеса на ежедневната експлоатация всеки собственик трябва да следи автомобила си по няколко показателя: 
- настъпил ли е пропуск на газ,т.е. появил ли се е характерният мирис и откъде; 
-появила ли се разхерметизация на смукателния тръбопровод-отворен въздушен филтър,скъсан тръбопровод от въздушния филтър до колектора (карбуратора),разместен смесител,скъсан тампон под карбуратора (за някои автомобили) и др.; 
-има ли разхлабване в укрепването на БВГ,редуктор-изпарителя,клапаните,тръбопровода; 
-какви са характеристиките на двигателя-затруднен ли е запускът,нарушенина ли е устойчивостта на празен ход,какъв е разходът,каква е динамиката на автомобила и т.н. Ако в процеса на експлоатация забелязвате постепенно нарастване на разхода,най-вероятната причина е постепенното замърсяване на въздушния филтър.Причините за това могат да бъдят няколко.За редица автомобили основната причина е ,че вентилацията на газовете от картера е изведена вътре във въздушния филтър.С постепенното износване на бутало-цилиндровата група и клапаните се увеличават маслените съставки на тези газове,което бързо замърсява филтъра.Сега той пропусква въздух с по-малък дебит и по-трудно,поради което двигателя засмуква все повече газ.Другата причина за замърсяването на въздушния филтър е появата на насекоми през пролетния и летния сезон (мухи,комари,пеперуди),които попадат в тавата и ципата на крилата им запушва филтъра.Разбира се,не можем да избегнем и съпровождащата ни навсякъде прах,особено при движение по черен път.Ефектът е същият. 
Анализирайки експлоатацията на АГУ,ще припомня някои предимства на газовото гориво.Известни са ниското съдържание на въглеводороди от висш ред и липсата на антидетонационни присадки в състава на ВГТТБ.Това води до по-малко нагарообразуване в цилиндрите,вследствие на което запалителните свещи се замърсяват по-малко,т.е. можете да ги сменяте 3-4 пъти по-рядко.Можете по-рядко да обслужвает хранителната уредба,тъй като проходните сечения на дозиращите отвори са многократно по-големи от тези на бензиновите жиглъори. 
инж.Д.Димов