AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Преобразуване, премени на пропан-бутан


Кои коли могат да се преобразуват на газ? 
схема компоненти газов инжекцион


Всички автомобили на бензин с карбураторна система, инжекционна система или инжекционна система с катализатор могат да се преобразуват на газ. 
Ако решите да монтирате на автомобила си газова система за пропан-бутан или метан, първо трябва да се консултирате с техник от специализиран сервиз точно коя система е подходяща за вашия модел кола. 

Какво трябва да е състоянието на автомобила, за да се монтира газова система? 
перфектен монтаж на газов инжекцион
Добрата работа и поддръжка на колата на бензин са задължителни за добрата й работа и на газ. 
Цялостното състояние на автомобила трябва да е добро, за да се монтира газова уредба, особено важни са подаването на бензин и поддръжката на системата за запалване,по-точно бобини, свещи и кабели за свещи. 

Колко време отнема инсталирането на газова система? 

Монтажът наавтомобилна газова система за пропан-бутан или метан обикновено се извършва в специализиран сервиз и отнема 1-2 дни. 

Каква е разликата при работата на колата в сравнение с работата на бензин? 

Съвременните системи за пропан-бутан и природен газ гарантират отлична работа на двигателя и няма никаква разлика при работата на колата. 
Последното поколение инжекционни системи на пропан-бутан дават разлика от около 2% в мощността на автомобила в сравнение с бензина, докато инжекционните системи на природен газ дават разлика от около 10-15 %. 

След като имам монтирана газова уредба, мога ли да си карам колата на бензин? 

Ако имате монтирана система за пропан-бутан или природен газ, все още можете да си карате колата на бензин. 
Шофьорът избира кое гориво да използва като просто натисне ключа за смяна, който е на таблото на автомобила. 
Лесното използване на газовата система е гарантирано и от факта, че със съвременните уредби, автомобилът запалва на бензин и след около 30 секунди автоматично превключва на газ, така се случва, ако са достигнати оптималните параметри. 
Разстоянието, което автомобилът изминава с горивото е почти двойно, ако е монтирана газова система.