AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Предимствата на АГУ


Предимства
- ниска себестойност;
- не е нужно закупуването на нов автомобил;
- бърз монтаж;
- висока безопасност (надвишава тази на бензиновата горивна система);
- надежност;
- удължаване ресурса на двигателя;
- двойна горивна система;
- екологичност;
- Ниски експлоатационни разходи - АГУ на пропан бутан реализира икономия до 50% спрямо работа на двигателя на бензин. При АГУ на метан икономията достига до 60%. Времето за изплащане на инвестицията е кратко, а възвръщаемостта – висока.