AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

ПРЕДИМСТВА НА ГАЗОВИТЕ ГОРИВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РАБОТА НА ДВГ


Въпросите, свързани с ефективността от използването на газовите горива, предимствата, които предлагат при замяна на традиционните горива, както и недостатъците от тази замяна, все още се коментират.
Основните предимства при работа на автотранспортните ДВГ с газово гориво в сравнение с бензина са:
• намаляване на токсичността на отработилите газове (ТОГ);
• повишаване на моторесурса на двигателя с 1,5 + 5 пъти;
• увеличаване на пробега на използване на картерното масло (средно около 2 пъти);
• по-малък експлоатационен разход на 100 km пробег на автомобила (в лв.);
• подобрено смесообразуване и по-малък енергиен разход на гориво (в g/kW.h);
• намален шум при работа на двигателя