AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Поколения газово оборудване – как да ги различим?


газов инжекционСъществува обща класификация, по която можете да разграничите към кое поколение се отнася определен вид газово оборудване. Класификацията бе създадена с цел да се гарантира, че инсталацията на системата и сервизното обслужване не предизвикват излишни въпроси от страна на монтажниците и собствениците. Но тъй като това разграничение не е регистрирано никъде, а е произволно, предизвиква много спорове. Според мнозина най-добрият вариант е газовото оборудване от четвърто поколение, но в действителност ли е така?
Едно от безспорните предимства на газовите уредби от четвърто поколение е понижаването на разходите за гориво, както и високотооктаново число, което елиминира детонацията и от своя страна удължава живота на двигателя. При тази система автомобилът може да използва два вида гориво, така че е достатъчно само да превключите на алтернативното гориво. Поради естеството изгарянето на газа, се намалява потреблението на масло, а ако използвате като гориво природен газ, значително намалява количеството на вредните емисии в атмосферата.
следене на изгорели газове при газовите уредби
Но както при всички видове горива, така и този вид има своите недостатъци, един от които е намаляването на мощността на двигателя до 15% при неправилна регулировка на оборудването. Това води до увеличаване на разхода на гориво с 10-20%, а понякога и повече. Ако оборудването не е инсталирано правилно, това ще доведе до ускорено износване на двигателя. Освен това ще окаже значително влияние върху динамиката на използване на газта, но при превключване на бензин, ще се възстанови.
За разлика от предишните версии оборудването от четвърто поколение се монтира и регулира лесно. От редуктора газта постъпва директно в газовите инжектори, които по принцип представляват специален електромагнитни вентили. Те работят на същия принцип като бензиновите инжектори. Инсталирането и оборудването на системите от четвърто поколение се извършва изключително с персонален компютър и разбира се, със съответния софтуер, който се прилага към самото оборудване.

Поколения газово оборудване

Газовото оборудване е класифицирано на поколения. Това е направено за удобство при комуникацията и за разделянето на различните видове оборудване според принципа на работа и конструкцията. В действителност не съществува ясно разграничение, на базата на което различните системи се разделят на поколения.
Първо поколение газово оборудване
Газови съоръжения е първото поколение оборудване с отделени скоростна кутия и изпарител на газ. Тези конструкции са били въведени в Германия след войната и до днес все още се използват за колите в провинцията, тъй като се отличават с простота, надеждност и надеждност.
Второ поколение газово оборудване
Разликата между второто и третото поколение газово оборудване се състои в начина за дозиране на подаването на газ в двигателя на автомобила. При второто поколение оборудване подаването на газ в смесителя се осъществява ръчно с помощта на т.нар. дозатор, представляващ проста тръба с променливо проходно сечение,което може да се коригира.
Трето поколение газово оборудване
При него не се използва ръчен, а електронен дозатор за регулиране на газта с помощта на стъпков електродвигател. Управлението на дозатора се осъществява от електронен блок, който от своя страна използва информация главно от датчика. Газовите уредби от това поколение се конфигурират с помощта на компютър.
Четвърто поколение газово оборудване
Основната разлика между газовите съоръжения четвърто поколение и предишните модели е наличието на система за синхронизирано впръскване във всеки цилиндър на двигателя. Управлението се осъществява с помощта на електронния блок. Системата позволява дозирано подаване на газ в зависимост от състоянието на двигателя и контролира последователността на работа на газовите и бензиновите инжектори.
Монтажът на газово оборудване четвърто поколение има няколко предимства — то е изгодно и не замърсява околната среда, тъй като не съдържа сяра, олово и други токсични елементи. Най-новите модели газово оборудване се инсталират просто и лесно, а освен това са съвместими с EOBD (Европейската система за бордова диагностика), която е предназначена да контролира работата на двигателя, а всички данни се изнасят на дисплея.
газови дюзиПето поколение газово оборудване
Днес вече съществува системата LPI, разработена в Италия, където газът не се инжектира в газообразен, а в течен вид, директно в цилиндъра на автомобила. Тази система вече може да бъде инсталиранa на двигатели GDI и тогава вече става въпрос за пето поколение газово оборудване.
Шесто поколение газово оборудване
Шестото поколение газово оборудване наподобява петото поколение, но се различава по това, че газът се подава в течно състояние. Тук също се използва цилиндър с помпа и високо налягане, и се подава втечнен газ към селектора на гориво, където се извършва превключването за подаването на газ и бензин.
Основа на системата е селекторът на гориво, с помощта на който бензинът постепенно се заменя с течен газ. Втечненият газ се подава в редовната помпа, където налягането се повишава и се доставя на горивните инжектори. С използването на тази система се запазват всички предимства на двигателя с директно впръскване. Това е супер точно дозиране на горивото, а чрез използването на втечнен природен газ може да бъде постигнатото по-нататъшно намаление на емисиите на CO2 с 20%.