AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Поколения газово оборудване


газови уредби prinsГазовото оборудване е класифицирано на поколения. Това е направено за удобство при комуникацията и за разделянето на различните видове оборудване според принципа на работа и конструкцията. В действителност не съществува ясно разграничение, на базата на което различните системи се разделят на поколения.
Първо поколение газово оборудване
Газови съоръжения е първото поколение оборудване с отделени скоростна кутия и изпарител на газ. Тези конструкции са били въведени в Германия след войната и до днес все още се използват за колите в провинцията, тъй като се отличават с простота, надеждност и надеждност.
Второ поколение газово оборудване
Разликата между второто и третото поколение газово оборудване се състои в начина за дозиране на подаването на газ в двигателя на автомобила. При второто поколение оборудване подаването на газ в смесителя се осъществява ръчно с помощта на т.нар. дозатор, представляващ проста тръба с променливо проходно сечение,което може да се коригира.
Трето поколение газово оборудване
При него не се използва ръчен, а електронен дозатор за регулиране на газта с помощта на стъпков електродвигател. Управлението на дозатора се осъществява от електронен блок, който от своя страна използва информация главно от датчика. Газовите уредби от това поколение се конфигурират с помощта на компютър.
Четвърто поколение газово оборудване
Основната разлика между газовите съоръжения четвърто поколение и предишните модели е наличието на система за синхронизирано впръскване във всеки цилиндър на двигателя. Управлението се осъществява с помощта на електронния блок. Системата позволява дозирано подаване на газ в зависимост от състоянието на двигателя и контролира последователността на работа на газовите и бензиновите инжектори.
Монтажът на газово оборудване четвърто поколение има няколко предимства — то е изгодно и не замърсява околната среда, тъй като не съдържа сяра, олово и други токсични елементи. Най-новите модели газово оборудване се инсталират просто и лесно, а освен това са съвместими с EOBD (Европейската система за бордова диагностика), която е предназначена да контролира работата на двигателя, а всички данни се изнасят на дисплея.
газови инжекториПето поколение газово оборудване
Днес вече съществува системата LPI, разработена в Италия, където газът не се инжектира в газообразен, а в течен вид, директно в цилиндъра на автомобила. Тази система вече може да бъде инсталиранa на двигатели GDI и тогава вече става въпрос за пето поколение газово оборудване.
Шесто поколение газово оборудване
Шестото поколение газово оборудване наподобява петото поколение, но се различава по това, че газът се подава в течно състояние. Тук също се използва цилиндър с помпа и високо налягане, и се подава втечнен газ към селектора на гориво, където се извършва превключването за подаването на газ и бензин.
Основа на системата е селекторът на гориво, с помощта на който бензинът постепенно се заменя с течен газ. Втечненият газ се подава в редовната помпа, където налягането се повишава и се доставя на горивните инжектори. С използването на тази система се запазват всички предимства на двигателя с директно впръскване. Това е супер точно дозиране на горивото, а чрез използването на втечнен природен газ може да бъде постигнатото по-нататъшно намаление на емисиите на CO2 с 20%.