AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Какъв е пробега на газ?


Какво е разстоянието, което може да измине автомобил, който работи на пропан-бутан? 

Разстоянието, което може да измине автомобила на газ зависи най-вече от типа автомобил и от размера на бутилката, която е монтирана. 
Типът бутилка се избира в зависимост от това за какво се използва колата, давайки приоритет или на обема на багажника, или на разстоянието, което изминавате. 
Ако обемът на багажника е по-важен, препоръчваме бутилка “резервна гума”, за да остане обемът на багажника ви непроменен. 
Ако разстоянието, което изминавате ви е приоритет, тогава препоръчваме цилиндрична бутилка с обем 90 л (72 л използваеми), с която може да изминете разстояние от около 600 км. 

горивен нивомер

Какво е разстоянието, което може да измине автомобил, който работи на природен газ? 

Разстоянието, което може да измине автомобила на газ зависи най-вече от типа автомобил и от размера на бутилката, която е монтирана.