AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Как може да се влияе на разхода на гориво?


Това е важен въпрос, който си задава всеки собственик на газов автомобил. Отговорите са няколко:
да се сменя редовно въздушният филтър с нов (на пробег от 8000 до 10000 km). Да не се прибягва до чистене и повторна употреба;
-да се сменят редовно запалителните свещи с оригинални, предписани от завода производител на автомобила (срокът е до 15 000 km за двигатели със системи за впръскване на бензин и до 20 000 km за останалите, като тези пробези се препоръчват от производителите на газови уредби). Да се избягва закупуването на евтини свещи. Пробегът не бива да се удължава по препоръка на „майстори";
да се следи за изправността на лулите и кабелите на запалителните свещи. Ако възникват проблеми със запалването при влажно време, тези елементи от запалителната уредба да се заменят с нови - оригинални (а не евтини);
да се следи и поддържа центровката на запалителната уредба от сервиз с доказани професионални качества;
периодично да се извършва регулиране на газовата инсталация в сервиз, където се използва поне трикомпонентен газов анализатор (за СО, С02 и НС).
да не се зарежда на една и съща газозарядна станция особено ако разходът на газ започне да се увеличава на пръв поглед безпричинно.

ВАЖНО! Желателно е, ако искате да имате по-нисък разход на газ, да зареждате газ сутрин докъм 9 часа (това е особено важно през лятото). Избягвайте зареждане през лятото на газозарядни станции от открит тип - там енергийната плътност на газа е най-ниска (съответно разходът на газ е най-висок).