AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Грижа за клиента


Грижа за клиента
 
„AutoGas.bg” предлага пълно гаранционно и следгаранционно обслужване на своите продукти.
Както и дългогодишно обслужване от високо квалифицирани специалисти. 
 
При първоначален монтаж клиента получава:
 
- Гаранционна карта
 
- Приемно - предавателен протокол
 
- Декларацията за съответствие
 
- Ръководство за експлоатация
 
- Талон за техническо обслужване
 
- Сертификат на бутилката
 
- Сертификат на трабите
 
- Ел. схема
 
- Паспорт 
 
При техническо обслужване на всеки 15 000км Ние отбелязваме в талона за техническо обслужване.
 
Внимание: следете за правилно попълване на гаранционната карта и вписване на техническото обслужване.