AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Газови уредби – проблеми и решения


газов инжекцион stag
С напредването на технологиите газовите уредби също се подобряват. Разработките в тази област позволиха създаването на система за подаване на гориво чрез впръскване, така че по никакъв начин да не се нарушават експлоатационните качества на автомобила. Въпреки това на всеки се случва да се сблъска с някои от често срещани проблеми. Ето някои от най-разпространените проблеми и практични съвети за решаването им.
В случай, че възникнат проблеми със запалването, с прекаления разход на гориво или пък забележите, че двигателят ви изгасва на празен ход, причините могат да бъдат липсата на достатъчно вакуум във вакуумното устройство или отварянето на въздушната клапа на карбуратора да не е пълно. Обърнете внимание на свързването на вакуумния тръбопровод и как се задвижва въздушната клапа.
Ако останете без газ и наблюдавате повишен разход на бензин, контролирайте съпротивлението при подаване на въздух, дали не е нарушена херметичността на електромагнитния бензинов клапан и доколко са износени гумените детайли на редуктора. Сигурно ще се наложи да подмените смесителя и да ремонтирате или смените дефектните детайли, но не забравяйте да почистите и натрупаните отлагания по редуктора.
При нарушаване на херметичността на газовата система (особено на местата на свързване на газопроводите, клапана на втората степен на редуктора, арматурата) може да се появи миризма на газ. Ако количеството му е по-голямо, то може да се забележи дори визуално. Ще се наложи да прегледате добре тръбопроводите и останалите детайли на газовата уредба.
Каква може да е причината, ако двигателят работи безотказно, когато сте на бензин, но при преминаването на газ, изгасва? Най-вероятно е разходният винтил да не се отваря напълно. Опитайте да почистете филтрите на електромагнитния газов клапан пусковия щуцер на редуктора и газопровода. През зимата, когато температурите са ниски, запалвайте двигателя на бензин, а след като загрее, преминете на газ. Контролирайте нивото на антифриза и контакта на клемите.
Ако двигателят ви не развива пълна мощност, вероятно това се дължи на нарушено регулиране на запалителната система или мембраните на редуктора са загубили еластичност, почти сигурно е, че е необходим ремонт или подмяна на мембраните. Но това може да се дължи на замърсен електромагнитен филтър, на нерегулираните филтри на дозатора или на замръзване на редуктора. При прекъсване на работата на двигателя с рязкото отваряне на дроселните клапи, регулирайте автономния дозатор (или тройник-дозатора).