AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Газов инжекцион за директна инжекция PRINS Direct LiquiMax


PRINS Direct LiquiMax system

газов инжецион течна фаза prins

Системата Prins Direct LiquiMax се използва успоредно на стандартната система за гориво за работа с двата вида гориво или едно гориво. Системата Direct LiquiMax е система master-slave.

директна инжекция течна фазаСистемата Direct LiquiMax е предназначена за двигатели с директна система за впръскване на горивото. Директно впръскване означава, че горивото се инжектира под високо налягане [20-200 бара] директно в цилиндъра, вместо да се вкарва горивото в колектора . Системата Direct LiquiMax използва модифицирана горивна помпа с високо налягане и инжектори за гориво на бензиновата система за инжектиране на течен пропан-бутан под високо налягане в цилиндъра.

автогазова бутилка течна фазаСистемата за алтернативно гориво Direct LiquiMax е еквивалентна на оригиналната технология за впръскване на бензина и прави максимално използване на вече съществуващите електроники и компоненти. С директната система LiquiMax водачът няма да изпита никаква разлика между управлението на LPG или бензин.

принс длмИзчерпателните проучвания на Prins в сътрудничество с холандския университет показаха, че горивото за втечнен нефтен газ е много подходящо гориво в комбинация с двигател с директно инжектиране на гориво. Ефективността на двигателя при използването на втечнен нефтен газ се е увеличила значително. Това води до намаляване на емисиите на СО2 с допълнителни 10%. Повишената ефективност на двигателя е резултат от химичните и физичните свойства на пропан-бутана.

Тук може да видите брошура с посветените системи на 
 PRINS Direct LiquiMax:

газови уредби prinsРекламна брошура на Принс: