AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Безопасни ли са газовите инжекциони?


Всички продукти предлагани от "AutoGas.bg"  са лицензирани и сертифицирани в съответствие с Регламент № 67, поправка № 1 /R67-01/, Регламент № 110 и Регламент № 115 на икономическата комисия за Европа на ООН.
• Системата е тествана в съответствие с изискванията по ECE 67 R 01 в оторизирана лаборатория към Министерството на транспорта в Република Румъния, град Букурещ и притежава Сертификат и Лиценз No: 2349. • Каквото и да се случи с автомобила, при изключен двигател притокът на газ от бутилката паралелно се изключва от три точки. Това е решено чрез използването на последна генерация мултиклапан с три защити (електрическа, механична и термична), монтиран на бутилката и редуктор. 
• В системата се използват бутилки за газ, произведени от известни компании, гарантиращи качество. 
• Крепежът за закрепване на бутилката, сертифициран по ECE 67 R 01, е изпитан на натоварване 20 пъти G (земното притегляне). 
• Безопасността е гарантирана и от качеството на всеки един компонент, включително тръби и маркучи, като всеки един от тях е сертифициран по ECE 67 R 01. 
• Ние Ви декларираме гореизложеното с Декларация за съответствие, която е неразделна част от гаранционната карта. 

Безопасни ли са бутилките за пропан-бутан? 

Химично-физичните характеристики на пропан-бутана се взимат под внимание винаги при направата на бутилки. 
Контрола, надзора и изпитването са много прецизни, каквито са и стандартите за изработка на тези части, също като тръбите, клапаните и другите елементи, от които се състои системата. 
Само имайте в предвид, че обикновено налягането на пропан-бутан варира между 3 до 10 bar, а бутилките се хомологират при налягане 30 bar. 
По време на хомологацията, бутилките се тестват при хидравлично налягане и не могат да избухнат преди да се достигне налягане от 67.5 bar. 
Бутилките се използват 10години от монтирането им и след този период трябва да се подменят. 

Безопасни ли са бутилките за метан? 

Бутилките за метан гарантират високо ниво на сигурност, всички са подложени на стриктни тествания по време на хомологация и по време на работата им. 
Силата, неоходима за тестване на налягането е 300 bar, а действащото налягане е 220 bar, което подсказва, че цилиндрите са устойчиви на въздействие. 
Природният газ е по-лек от въздуха и не се застоява в случай на изтичане, а се разпръсква в атмосферата без да се натрупва в ниския слой. 
Възгласите са положителни и в международните среди. 
От доклад на норвежкото Bureau Veritas става ясно, че риска свързан с използването на автомобили, задвижвани от метан е не по-голям от риска от автомобили, задвижвани от дизел.