AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Акция на КАТ за Газовите уредби


Във връзка с притесненията на хората изпозващи автомобили с газови уредби около проверките на КАТ към 18.02.2020г.
Ще ви предоставя без редакторска намеса адекватно и много добре представеното мнение на
 г-н Георги Илиев:


Във връзка на появилата се в медиите информация във връзка с акция на КАТ за газовите уредби, даваме следната информация:

Всеки автомобил, на който е монтирана газова система след септември 2014(тогава влиза в сила новата наредба Н32) трябва да мине първоначална проверка в специализиран пункт -
http://www.abags.bg/…/pylen-spisyk-na-punktovete--kydeto…

Срокът за първоначална проверка е ПРЕДИ следващия годишен технически преглед.
Давам пример-
Новозакупен НОВ автомобил, на който му е монтирана веднага газова система- автомобилът трябва да мине през първоначална проверка до 3 години след дата на монтажа, тъй като тогава му е следващия ГТП.

Ако автомобилът е минал ГТП ноември и автомобилът минава всяка година ГТП, а газовата система е монтирана сега, февруари- срокът за преминаване на първоначална проверка е ноември 2020.

За автомобили, с монтирани газови ситеми ПРЕДИ септември 2014 И ВПИСАНИ в удостоверението за годишен технически преглед, ПЪРВОНАЧАЛНА проверка НЕ се први.
За тях обаче НЯМА срок за смяна на талона.

Смяната на талона в КАТ на автомобил с монтирана АГУ след 2014 год трябва да се извърши до 3 години СЛЕД първоначална проверка.

Първоначалната проверка представлява именно идентификацията и установяването на съответствия по отношение на евростандарти и изисквания.

КАТ НЯМАТ тези правомощия и техническа компетентност.

Първоначалната проверка е процедурата, при която официално се вписва в регисъра на Автомобилна регистрация чрез системата на Демакс всеки един автомобил, конвертиран на газ. Проверката се извършва от двама специалсти –инженери, оторизирани за тази дейност.

Терминът ПАСПОРТ на АГУ не съществува от 2014 година.
Има протокол за монтаж по образец, издаван от сервиза, извършил монтажа.

КАТ само регистрират събитие , като го вписват в талона .

За тях е необходимо единствено копие от документа за първоначална проверка.
(За автомобилите преди 2014 – удостоверение от ГТП с вписани данни за АГУ)

Инж. Георги Илиев
Управител „ BRC Bulgaria” ООД
Зам. Председател на Асоциация на българските автогаз сервизи